Het aantonen van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid

Het vastleggen en controleren van de boekhouding

Het voeren van loonadministraties

Het opstellen van jaarverslagen

Het doen van (fiscale)aangiften

Accountancy & administratie